اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمدا و ال محمد

و آخر تابع له علی ذلک اللهم العن جمیعا

عالم همه قطره اند و مولاست حسین

خوبان همه بنده اند ومولاست حسین

ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش

ازبس که کرم دارد و آقاست حسین

خدایا اون روزی رو نیار که ما خودمون رو تو زیارت عاشورا لعنت کنیم.

عشق یعنی.......

علی – زهرا – حسن – حسین – زینب

در – آتش – میخ – زهرا – پهلوی شکسته- زینب

محسن – سینه مجروح – زینب

نامرد- سیلی- زهرا- چادر خاکی- زینب

صورت نیلی – علی – اشک – زینب

علی - زهرا- شیعه – عاشق 

نامرد- قلاف شمشیر- بازوی کبود- زینب

زهرا- شب- علی – حسن – حسین- زینب

علی – تنهایی- زینب

علی – اشک- نخلستان- زینب

علی - مسجد- سجده – شمشیر- زینب

شیر- یتیم – علی- قاتل- زینب

علی – عباس – حسین- زینب

حسین – کربلا- زینب

زینب- عشق – زینب- زینب

همین!