کاشکی می تونستم ترازو رو ببینم

حتم داشتم نشون می داد وزن کم کردم

اون هم چند گرم... شاید هم چند کیلو

شاید هم چند تن, نه فقط چند کیلو .

اون وقت حتم دارم ترازو بهم میگفت :

( تو که پوست و استخوان شدی , عین نی قلیون, یه کم شیرینی بخور , به خودت برس پسر جون.)

آخ کاشکی می تونستم ترازو رو ببینم.

اینها ممکنه حرف های یکی از خدمتگزاران این مردم باشه که داره  تو شهرداری , وزارت نفت , وزارت صنایع , و سایر سازمانهای دولتی و خصوصی که شب تا صبح به فکر مشکلات جامعه ما هستند , باشه!!!

شاید هم یک آدم قوی و با روحیه مثل خودم هست که فقط تو کار روحیه دادن به خودشه و وزنش هم حدودا 150 کیلو است.

همین!