آرزو می کنم برای آنان که این متن را می خوانند و برای خودم:

جرئت وشهامت را:برای انکه درک کنند آنچه که بدان نیاز دارند.

عقل و خرد را:برای انکه راه صحیح رسیدن به ان را دریابند.

قدرت و توان را:برای انکه سختیها و مصائب ان را تحمل کنند.

و بالاخره

عشق و دوستی را:برای انکه دیگران را هم در اینهمه شریک گردانند.

همین!