خبر رسیده

خبر رسیده علی تنهاست به خانه بی فاطمه سری بزنیم.

همین!

 

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
مينا

قدرت سیلی زمینگیرم نکرد غربت حیدر شکست پیمانه را

پژمان

چطوری محمد عزيز؟

maral

همین....؟؟؟!!!!؟![لبخند]