تخت آبکی

به همه چیز آب میبندن!

همین؟

/ 9 نظر / 10 بازدید
خودکار بی رنگ

وسلام نام خداست . ما هميشه صداي بلند را مي شنويم.پر رنگ ها را مي بينيم.سختها را مي خواهيم... غافل از اينکه خوبها اسان ميايند.بي رنگ ميمانند. و بي صدا مي روند. از همان روزی که خدا با عباس دست داد . عباس هر دئ دست خويش از دست داد. راستی اين ۲۲-۲۳ روز مونده يعنی چی؟

مينا

...و لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات...

شاپرك بهاري

سلااااااااااااااااااااااااااااام نيستی برادر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من که منتظرت خواهم ماند!!!!!!!!! پايدار باشی