این نیز بگذرد!

وقتی حرف میزنی همه جوانبش رو بسنج

فقط جلو دماغت رو نگاه نکن

به آینده هم نگاه کن شاید اونوقت از گفتن حرفایی که زدی پشیمون بشی

شاید دیر بشه...

دلی که نباید باز هم میشکست، شکست.

آبی که نباید میریخت ، ریخت

اشکالی ندارد ،این نیز بگذرد ...

همین!

/ 1 نظر / 365 بازدید
زهرا

سلام دایی جون عالی بود