کاری نکنیم که برنجانیم

این زبانت را دربیاور.

دست بزن. ببین. نرم نرم است.

یک ارزن هم استخوان ندارد. آن که استخوان دارد مار است.

تو هم نرم حرف بزن. دل هم هم‌این طور.

نرم است. دلت را با همه نرم نگه دار.دست استخوان دارد، محکم کار کن.

پا استخوان دارد، محکم راه برو.یاد گرفتی؟

همین!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
منم (طاهری)

ممنون از آزمایش پیشنهادی شما! زبان که آره دست زدم خدایی نرم بود. دستمم کوبیدم به میز صدا داد فهمیدم استخوان توشه. پاهام هم وقتی راه میرم شق شق می کنه فکر کنم خدا توش استخون کار گذاشته. ولی الان یه لحظه یه سئوال به ذهنم رسید؟ استاد این دل رو از کجا فهمیدین مثل زبون نرمه!!؟ آزمایشش چی جوریاست؟؟