از عمو سبزی‌فروش ریحان بخر

می‌روی در مغازه‌ی سبزی‌فروشی. یک دسته ریحان می‌خری چند؟ ها؟ مجانی که نمی‌بری؟ بعد می‌بری خانه، می‌بینی گل دارد. عمو سبزی‌فروش! بعله. سبزیت گل داره؟ بعله. پس نمی‌دهی که. پاک می‌کنی. ضرر نکرده‌ای که. ریحان است. گل هم دارد. ریحان بی‌گل نمی‌شود که. نه که نشود. گران است. من و تو شاید نتوانیم بخریم.

برو ریحان بخر. برو از عمو سبزی‌فروش ریحان بخر. با همان گلش بخر. با همان خون دلش بخر.

/ 0 نظر / 34 بازدید